صفحه اصلی > هزینه اجاره غرفه
.: هزینه اجاره غرفه

  

هزینه اجاره غرفه جهت سازمان ها و شرکت های غیر حامی مالی همایش

هزینه اجاره هر متر مربع غرفه در نمایشگاه جانبی 

تا تاریخ 31 شهریور ماه

1 مهرماه به بعد

3,500,000 ریال

4,500,000 ریال

 

 

به ازاء هر 6 مترمربع غرفه حضور یک نفر در کنگره به صورت رایگان امکان پذیر می باشد.

 

شرایط و نحوه ثبت نام

 ارسال فرم ثبت نام به دبیرخانه همایش از طریق فکس 315-32424127-071

و یا پست الکترونیکی: irtoxico14@sums.ac.ir

واریز هزینه حمایت مالی به

حساب اختصاصی همایش  در بانک پاسارگاد 

14018000130133371 

ویا شماره کارت 5022297000023247

بنام کنگره سم شناسی (محمدجواد خشنود-حمید مظفری )

ارسال فیش واریزی بنام فرد واریز کننده از طریق نمابر و یا به شماره تلفن 09377906734 از طریق تلگرام ارسال نموده و تاییدیه دریافت نمایند.