صفحه اصلی > هزینه حضور در همایش
.: هزینه حضور در همایش

 هزینه ثبت نام ارائه دهندگان مقاله

عنوان

پرداخت به هنگام (تومان)

تا 20/07/1396

پرداخت دیرهنگام (تومان)

بعداز 20/07/1396

هیات علمی

180,000

200,000

دانشجو

120,000

130,000

سایرین

200,000

220,000

مقاله دوم به بعد

50,000

60,000

+ قابل توجه شرکت کنندگان بدون ارائه مقاله

لازم است متناسب با عنوان ستون شرکت کنندگان به هزینه های فوق مبلغ 50.000 تومان اضافه نمایند.

*حق ثبت نام شامل هزینه سه روز شرکت در همایش، پذیرایی روزانه و ناهار و دریافت گواهی حضور در همایش می باشد.


 

*علاقه مندان می بایست هزینه ثبت نام را به حساب 3213942657 نزد بانک ملت،  حساب اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شناسه واریز 241788038104 بنام چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران واریز و تصویر فیش واریزی را به دبیرخانه اجرایی همایش  ( نمابر 315-32424127-071) و یا از طریق تلگرام به شماره 09377906734 ارسال فرمایند.