| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

اندازه گیری و تعیین مقدار متانول و اتانول با تکنیک GC-FID در عرقیات گیاهی

1396/08/02
دکتر فربد نیا
ظرفیت 10 نفر

-کلیات
-تعیین مقدار متانول و اتانول با تکنیک GC-FID


لينك اصلي

کاربرد شناساگر طیف جرمی در آنالیز آفت کش ها در مواد غذایی

1396/08/02
دکتر یزدان پناه
ظرفیت 20 نفر

- کلیات
- تعیین مقدار با استفاده از تکنیک GC-MASS


لينك اصلي

کشت سلولی

1396/08/04
-دکتر محمدی
-دکتر امیدی
-دکتر کشاورزی
-آقای عرب نژاد

ظرفیت 10 نفر

-اصول و کلیات کشت سلولی
-تکنیک های کشت سلولی
-فریز و دفریز کردن سلول
کشت و پاساژ دادن سلول
-انجام تست MTT


لينك اصلي

مسمومیت های شایع و درمان های رایج آنها در ایران

1396/08/02
-دکتر صناعی زاده
-دکتر گودرزی
-دکتر مرعشی
-خانم دکتر توکلی
ظرفیت 30 نفر

-مسمومیت با پاراکوات و عنکبوت گزیدگی
-مسمومیت با دارو های ضد اضطراب cyclic anti depressants
-مسمومیت با متانول و مارگزیدگی
-مسمومیت با جونده کش ها(زینک فسفاید و جونده کش های وارفارینی و سوپر وارفارینی)

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر