| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

اندازه گیری و تعیین مقدار متانول و اتانول با تکنیک GC-FID در عرقیات گیاهی

1396/08/02
دکتر فربد نیا
ظرفیت 10 نفر

-کلیات
-تعیین مقدار متانول و اتانول با تکنیک GC-FID


لينك اصلي

جداسازی و تخلیص میکرو RNA و کاربرد آن در سم شناسی

1396/08/03
-دکتر کیوان مبینی
-آقای فرزاد فر

ظرفیت 10 نفر

-Introduction
-RNA extraction
-cDNA synthesis
-Real time-PCR


لينك اصلي

کاربرد شناساگر طیف جرمی در آنالیز آفت کش ها در مواد غذایی

1396/08/02
دکتر یزدان پناه
ظرفیت 20 نفر

- کلیات
- تعیین مقدار با استفاده از تکنیک GC-MASS


لينك اصلي

کشت سلولی

1396/08/04
-دکتر محمدی
-دکتر امیدی
-دکتر کشاورزی
-آقای عرب نژاد

ظرفیت 10 نفر

-اصول و کلیات کشت سلولی
-تکنیک های کشت سلولی
-فریز و دفریز کردن سلول
کشت و پاساژ دادن سلول
-انجام تست MTT


لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر