• ...
 چهاردهمین همایش سم شناسی ایران - شیراز - آبان ماه 1396
دانشکده داروسازی شیراز افتخار دارد "چهاردهمین همایش سم شناسی ایران" در سال 1396 را با هدف تبادل علمی استادان، دانشجویان و پژوهشگران علوم پایه و بالینی در زمینه سم شناسی برگزار نماید. این کنگره هر دو سال یک بار در سایر شهرها برگزار شده است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای دومین بار پس از همایش سال 1386، پذیرای اندیشمندان و پژوهشگران این عرصه خواهد بود.
1396/03/21 ادامه مطلب


محورهای همایش

·        سم شناسی دارویی

·        سم شناسی سلولی، مولکولی و مکانیستیک

·        سم شناسی در پزشکی قانونی

·        سم شناسی بالینی و مسمومیت

·        اعتیاد و سوء مصرف مواد

·        سم شناسی غذایی

·        سم شناسی تجزیه ای و روشهای جدید آزمایشگاهی

·        سم شناسی و نانو مواد

·        سم شناسی مواد شیمیایی جنگی

·        سموم طبیعی

·        سم شناسی ژنتیک

·        سم شناسی محیط زیست

·        سم شناسی صنعتی و شغلی

·        سم شناسی تنظیمی و تخمین خطر
دبیرخانه کنفرانس

دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ساختمان شماره 8 – طبقه 2
تلفن تماس: 32424127-071-داخلی 297
فاکس: 32424127-071- داخلی 315

آدرس ایمیل :irtoxico14@sums.ac.ir
آدرس پستی : شیراز، کیلومتر5 دروازه قرآن، رکن آباد، خیابان کارآفرین-دانشکده داروسازی

شروع دریافت خلاصه مقالات: 25 خردادماه 1396
پایان دریافت خلاصه مقالات: 20 مردادماه 1396

شنبه 31 تير ماه 1396

تا همایش ...

094
برگزار کنندگان
حامیان
کنگره های مرتبط