• ...
 اطلاعات ضروری
تماس جهت کسب اطلاعات ضروری
1396/07/25 ادامه مطلب


 آخرین فرصت پرداخت هزینه ها
برای اطلاع از آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام و رزرو محل اسکان به ادامه مطلب مراجعه شود
1396/07/24 ادامه مطلب


 برنامه زمان بندی
لطفا برای مشاهده برنامه زمان بندی به ادامه مطلب مراجعه شود
1396/07/15 ادامه مطلب


 مشاهده شماره پوستر و سخنرانی ها
مشاهده نتیجه داوری و نحوه ارائه مقالات در همایش
1396/07/15 ادامه مطلب


 اطلاعیه مهم
آخرین مهلت پرداخت هزینه اسکان
1396/07/12 ادامه مطلب


 اطلاعیه
تمدید زمان پرداخت هزینه ثبت نام در همایش
1396/07/11 ادامه مطلبمحورهای همایش

نحوه تهیه پوستر
·        سم شناسی دارویی

·        سم شناسی سلولی، مولکولی و مکانیستیک

·        سم شناسی در پزشکی قانونی

·        سم شناسی بالینی و مسمومیت

·        اعتیاد و سوء مصرف مواد

·        سم شناسی غذایی

·        سم شناسی تجزیه ای و روشهای جدید آزمایشگاهی

·        سم شناسی و نانو مواد

·        سم شناسی مواد شیمیایی جنگی

·        سموم طبیعی

·        سم شناسی ژنتیک

·        سم شناسی محیط زیست

·        سم شناسی صنعتی و شغلی

·        سم شناسی تنظیمی و تخمین خطر
دبیرخانه کنفرانس

دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ساختمان شماره 8 – طبقه 2
تلفن تماس: 32424127-071-داخلی 297 و 317

فاکس: 32424127-071- داخلی 315

آدرس ایمیل :irtoxico14@sums.ac.ir
آدرس پستی : شیراز، کیلومتر5 دروازه قرآن، رکن آباد، خیابان کارآفرین-دانشکده داروسازی

شروع دریافت خلاصه مقالات: 25 خردادماه 1396
تمدید زمان دریافت خلاصه مقالات: 30 مردادماه 1396

يكشنبه 11 خرداد ماه 1399

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان
کنگره های مرتبط